510 119 529

Konkurs

Hipnoza uruchamia wewnętrzne siły i pobudza energię życiową. Umożliwia wgląd w tłumione emocje, które mogą powodować objawy zarówno psychiczne jak i fizyczne. Pozwala odnaleźć i przepracować przyczynę powstania problemu.

Picture of Kasia Vermylen

Kasia Vermylen

hipnoterapeuta, radiesteta, naturopata, coach

Konkurs "Transformująca podróż"

 1. Organizatorem konkursu jest Bio Med Katarzyna Vermylen (ul. Mikołaja Reja 6, 05-520 Konstancin-Jeziorna) NIP: 9511019749.
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 25 grudnia 2020 roku i trwa do 10 stycznia 2021 roku do godziny 23:59 (data zakończenia) czasu lokalnego, czyli właściwego dla siedziby Organizatora.
 3. Wyniki zostaną ogłoszone na profilu Facebook Organizatora, czyli na stronie Hipnoza Kasia Vermylen w postaci nowego posta z podaniem imienia i nazwiska zwycięzcy w dniu 11 stycznia nie później niż w południe. Organizator zastrzega sobie także prawo do poinformowania zwycięzcy za pomocą komunikatora Messenger.
 4. W konkursie udział wziąć mogą wszyscy użytkownicy portalu Facebook, posługujący się prywatnym kontem, którzy ukończyli 18 rok życia i są fanami profilu Organizatora (polubili profil). W konkursie nie mogą brać udziału inne niż prywatne konta na Facebook.
 5. Aby wziąć udział w konkursie, należy opublikować w komentarzu pod postem wykonane przez siebie zdjęcie, którego tematem jest „Transformującą podróż”.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Uczestników konkursu jakichkolwiek praw autorskich, ani za treść publikowanych zdjęć. Niedozwolone jest publikowanie zdjęć, których treść nawołuje do nienawiści bądź do znieważania dotyczącego rasy, religii, kultury, orientacji seksualnej, płci lub tożsamości, ani też zdjęć o treści pornograficznej.
 7. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, której opublikowane zdjęcie spodoba się Organizatorowi najbardziej.
 8. Nagrodą w konkursie jest jedna, trwająca dwie i pół godziny, sesja hipnozy . Wartość nagrody to 300 zł. W celu zrealizowania nagrody należy skontaktować się z organizatorem (dane kontaktowe na stronie https://biomed-holistic.pl/kontakt/ i umówić termin sesji. Sesja może odbyć się w gabinecie w Warszawie lub online.
 9. Konkursem zarządza Bio Med Katarzyna Vermylen (ul. Mikołaja Reja 6, 05-520 Konstancin-Jeziorna, NIP: 9511019749). Dane Uczestników konkursu będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu obsłużenia konkursu i nie będą przekazywane żadnym innym podmiotom. Jedynym miejscem, w którym zgromadzone zostaną dane Uczestników jest profil Facebook Organizatora. Dane te obejmują nazwę (najczęściej imię i nazwisko) profilu Uczestnika. Dodatkowo dane przechowywane będą przez okres 14 dni w Aplikacji Messenger Organizatora.
 10. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
 11. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika.
 12. Niezależnie od pozostałych postanowień regulaminu, Zwycięzca konkursu traci prawo do nagrody, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwi przekazanie nagrody.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu z ważnych powodów, niezawinionych przez Organizatora, z zastrzeżeniem, że zmiany w regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników konkursu. Informacja o zmianach regulaminu zostanie opublikowana na stronie konkursu.
 14. Nie dotrzymanie powyższych zasad spowoduje dyskwalifikacje Uczestnika konkursu i utratę prawa do nagrody.