510 119 529

Promocja

Hipnoza uruchamia wewnętrzne siły i pobudza energię życiową. Umożliwia wgląd w tłumione emocje, które mogą powodować objawy zarówno psychiczne jak i fizyczne. Pozwala odnaleźć i przepracować przyczynę powstania problemu.

Picture of Kasia Vermylen

Kasia Vermylen

hipnoterapeuta, radiesteta, naturopata, coach

Promocja "Sesja hipnozy dla dziecka"

  1. Organizatorem promocji jest Bio Med Katarzyna Vermylen (ul. Mikołaja Reja 6, 05-520 Konstancin-Jeziorna) NIP: 9511019749.
  2. Promocja rozpoczyna się w dniu 28 grudnia 2020 roku i trwa do 31 stycznia 2021 roku do godziny 23:59 (data zakończenia) czasu lokalnego, czyli właściwego dla siedziby Organizatora.
  3. Promocja obejmuje sesje dla dzieci do 17 roku życia, których sesje odbędą się do końca stycznia 2021 roku, bądź których sesje zostaną zapisane (umówione) do końca stycznia 2021 roku. Cena promocyjna za opisaną sesję wynosi 100 zł.
  4. W promocji udział wziąć mogą wszyscy użytkownicy portalu Facebook, posługujący się prywatnym kontem, którzy ukończyli 18 rok życia i są fanami profilu Organizatora (polubili profil). W promocji nie mogą brać udziału inne niż prywatne konta na Facebook.
  5. Promocją zarządza Bio Med Katarzyna Vermylen (ul. Mikołaja Reja 6, 05-520 Konstancin-Jeziorna, NIP: 9511019749). Dane Uczestników promocji będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu obsłużenia promocji i nie będą przekazywane żadnym innym podmiotom.
  6. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook, ani z nim związana.
  7. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu z ważnych powodów, niezawinionych przez Organizatora, z zastrzeżeniem, że zmiany w regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników promocji. Informacja o zmianach regulaminu zostanie opublikowana na stronie promocji.
  9. Nie dotrzymanie powyższych zasad spowoduje dyskwalifikacje Uczestnika promocji.